Một số thông tin nên biết về dịch vụ hợp thửa đất

Dịch vụ đo đạc hợp thửa nghĩa là hình thức gộp những quyền sử dụng với các thửa đất nằm liền kề do 1 chủ sở hữu đất lại thành 1 quyền sử dụng đất chung. Mặt khác còn là việc đăng kí 1 quyền sử dụng đất mới tương ứng đối với chính thửa đất mới được tạo thành dựa trên những thửa đất nằm liền kề có chung 1 chủ sở hữu ban đầu.

Thủ tục hợp thửa đất nói một cách dễ hiểu là việc thực hiện hồ sơ theo quy định của pháp luật để hợp nhiều thửa đất thành 1 mảnh đất theo các tiêu chí, điều kiện quy định. Vậy thì :

Các tiêu chí, điều kiện hợp thửa đất là gì ?

Thủ tục hợp thửa đất ra sao ?

Hồ sơ hợp thửa đất bao gồm những gì ?

Quy trình hợp thửa đất gồm các bước gì ?

Lệ phí hợp thửa đất được tính như thế nào ?

Đơn xin hợp sổ đỏ mới nhất theo mẫu nào ?

Thời gian hợp sổ đổ mất bao lâu ?

Rồi thủ tục hợp sổ đỏ đất thổ cư hay thủ tục hợp thửa đất đã có nhà, thủ tục hợp sổ đỏ cho con khi cho tặng khác nhau ra sao ?
Với bài viết này Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường Hà Nội sẽ cung cấp đến Quý chủ sở hữu đang muốn hợp sổ đỏ hiểu toàn bộ các bước, quy trình phải thực hiện để ra được sổ đỏ mới theo đúng quy định của pháp luật hiện nay.
 

Các trường hợp được hợp thửa đất hiện nay (điều kiện hợp thửa đất)

 1. Do người chủ sở hữu quyền sử dụng đất tự hợp ra.
 2. Do người chủ sở hữu thực hiện việc mua bán, cho tặng quyền sử dụng đất dẫn đến hợp thửa đất.
 3. Do việc thừa kế đất, làm hình thành thửa đất mới do được hợp.
 4. Vì quyết định của toàn án.

Trường hợp hợp thửa do chuyển quyền sử dụng có điều kiện sau

 1. Chủ sở hữu phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước về thửa đất đủ điều kiện để hợp thửa.
 2. Phải làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nộp tại phòng công chứng.
 3. Tiến hành lập các bản vẽ theo quy định như: Hiện trạng, bản vẽ nội nghiệp, bản vẽ sau hợp…
 4. Tiến hành kê khai các loại thuế phải đóng bao gồm thuế trước bạ và thu nhập cá nhân.
 5. Nộp đầy đủ các hồ sơ xin hợp thửa đất này tại cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là các trường hợp được hợp sổ đỏ mà theo quy định đáp ứng đủ điều kiện hợp sổ đỏ, tiếp theo chúng tôi xin nói đến thủ tục hợp thửa đất bao gồm những giấy tờ cần thiết gì.

Những quyền lợi sẽ nhận được khi tiến hành hợp sổ đỏ sau khi mua bán, cho tặng đất

– Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của chủ sở hữu về quyền sử dụng đất sở hữu tài sản trên đất;
– Giúp cho chủ sở hữu dễ dàng thực hiện việc quản lý và mọi quyền lợi cầm cố, thế chấp, cho tặng, mua bán của mình.
– Hạn chế hoàn toàn khả năng phát sinh tranh chấp sau này về quyền sử dụng đất.
– Giúp hoạt động quản lý của nhà nước được tốt hơn tránh các trường hợp bị phạt sau này…..

Thủ tục hợp sổ đỏ đã có nhà, đất thổ cư, nông nghiệp

Thành phần hồ sơ hợp thửa đất, hợp sổ đỏ

– 01 Mẫu đơn xin hợp một thửa đất theo quy định hiện hành;

– Nộp 2 CMND, kèm theo sổ hộ khẩu bên chuyển nhượng (bản sao y có chứng thực);

– Nộp 2 CMND, kèm theo sổ hộ khẩu bên nhận chuyển nhượng (bản sao y có chứng thực);

– Nộp 01 bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ;

– Nộp 02 bản sao y có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Hoặc là có một trong các loại Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất như sau:

Giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất

a) Các loại giấy tờ có liên quan đến đất đai được cấp trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp theo chính sách đất đai nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa hay chính phủ lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam cấp hay nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp thì đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất;

b) Có đăng ký trong sổ địa chính, ruộng đất hoặc có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cấp ngày trước là đủ điều kiện làm hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

c) Có giấy tờ hồ sơ có liên quan đến việc thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hay giấy tờ có liên quan đến việc giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất thì đủ điều kiện thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử đụng đất ;

d) Các loại giấy tờ, hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất có liên quan đến việc mua bán đất, nhà ở gắn liền với đất được UBND xác nhận sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

Một số loại chứng minh QSDĐ tương tự

đ) Các loại giấy tờ về việc thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với thì được phép thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển đổi;

e) Giấy tờ liên quan đến việc cấp cho Quyền sử dụng đất thì sẽ đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất;

f) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có các một trong các loại giấy tờ nêu trên nhưng trong giấy tờ ghi tên người khác và kèm theo là hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký liên quan, nhưng tới trước thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2004 chưa thực hiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, nay UBND xác định không tranh chấp.

g) Giấy tơ liên quan đến bản án, quyết định của cơ quan thi hành an về giải quyết tranh chấp đất đai đã được thi hành thì đủ điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Quy trình hợp thửa đất (quy trình hợp sổ đỏ)

a) Người chủ sơ hữu quyền sử dụng đất thỏa điều kiện hợp sổ đỏ sẽ làm 01 bộ hồ sơ xin thác thửa đất và nộp sử dụng vào khu tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Tài nguyên Môi Trường nơi có đất.
b) Ngay khi nhận được hồ sơ xin hợp thửa đất của Chủ sở hữu đơn vị tiếp nhận sẽ đánh giá sơ bộ về quy cách và tính hợp lệ trướng khi nhận hồ sơ.
Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, ngay trong ngày làm việc thì Phòng Tài nguyên – Môi trường phải gửi toàn bộ hồ sơ xin hợp sổ đỏ tới Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất nơi quản lý đất đó để chuẩn bị hồ sơ địa chính;

c) Trường hợp việc hợp sổ đỏ đòi hỏi phải tiến hành trích đo địa chính thì trong 7 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ, Văn phòng đăng ký QSDĐ phải làm ngay trích đo địa chính và trính lục bản đồ, trính sao hồ sơ địa chính sau đó gửi đến cơ quan Tài nguyên – Môi trường cùng cấp;

d) Sau khi nhận được trính lục bản đồ, trính lục địa chính thì Phòng Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm trình UBND cấp huyện xem xét ký cấp Giấy chứng nhận QSDĐ trong thời gian không quá 3 ngày làm việc.

đ) Sau khi ký chấp nhận hồ sơ thì trong thơi gian 3 ngày làm việc UBND nơi có đất xem xét. Ký và gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngược lại cho cơ quan Tài nguyên – Môi trường trực thuộc;

e) Ngay khi nhận được sổ đỏ đã ký thì Phòng Tài nguyên – Môi trường tiến hành trao trả bản chính sổ đỏ thửa đất mới hợp cho chủ sở hữu và gửi bản lưu sổ đỏ đã ký, bản sổ đỏ thu hồi hoặc giấy tờ có liên quan đến QSDĐ theo luật Đất Đai 2013 về Văn phòng đăng ký QSDĐ để chỉnh lý hồ sơ gốc.

Lệ phí hợp sổ đỏ

Lệ phí hợp thửa đất bao gồm có : thuế thu nhậ cá nhân và lệ phí trước bạ

Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi hợp sổ đỏ

Theo quy định tại Thông tư số 113/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, thì có 2 phương pháp để tính thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

Cách 1: Thuế thu nhập cá nhân từ hợp thửa đất = 25% thu nhập hợp thửa khi người nộp thuế kê khai được hóa đơn, chứng từ mua bán quyền sử dụng đất hợp pháp (hóa đơn =  cho phí cải tạo, sửa chữa + chi phí XD + phí cấp quyền sử dụng đất).

Cách 2: nếu không chứng minh được giá mua thì được tính = 2% phí chuyển nhượng thực tế. Trường hợp mà hợp đồng chuyển nhựng có giá thấp hơn giá đất do UBND cấp thì tính thuế theo khung giá đất ban hành.

Một số trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân trong hợp thửa đất.

Theo quy định tại Luật thuế thu nhập năm 2007 thì có các trường hợp hợp sổ đỏ sau được miến thuế: giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau là thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Lệ phí trước bạ khi làm sổ đỏ

Lệ phí trước bạ khi tiến hành hợp sổ đỏ được tính bằng 5% giá trị hợp đồng chuyển nhượng.

Khi đã đóng đủ các loại phí theo quy định vào Ngân sách Nhà Nước thì người được chuyển nhượng dùng phiếu thu để hoàn tất các thủ tục sang tên nhà đất tại Văn phòng Đăng ký đất đai.

Thời gian hợp sổ đỏ mất bao lâu

-Theo quy định mới hiện nay thì việc hợp thửa đất thì không quá 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường Hà Nội
N4B, 52 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Điện thoại: 0989 536 873
Email: trungtamcntt.tnmthanoi@gmail.com

Về chúng tôi

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của pháp luật.

Trụ sở
Số 18 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa TP Hà Nội
Văn phòng GD
Tòa nhà N01 số 7A Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.3.637.4581
Email: trungtamcntt.tnmthanoi@gmail.com

Thời gian làm việc

Hỗ trợ trực tuyến 24/7
0989 536 873

 1. Thứ 2 - Thứ 6: 8h00 đến 17h00
 2. Thứ 7, Chủ nhật: Nghỉ